Blog

Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)

ters ozmoz

Su arıtma teknolojisinin bir ürünü olan ters osmoz Ters Ozmoz Reverse Osmosis farklı iyon derişimlerine sahip iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesidir.

Cihazın kapasitesine, çalışma basıncına, membran boyutuna, membran sayısına, geri kazanım yüzdesine ve motor gücüne bağlı olarak çeşitli makinelerle bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Temelde iki türü vardır. Bunlar endüstriyel arıtma ve evsel arıtmadır.

Ters Osmoz Türleri Hakkında

Hammadde işleme ve üretimde gerekli suyun temininde endüstriyel ters osmoz söz konusudur. Saf su elde etmek için bu yönteme başvurulur. Eğer belirtilen işlemler için özel sular gerekli ise bunlar tam otomatik sistem arıtma yöntemleri ile mümkündür. Ters Ozmoz Reverse Osmosis Evlerde ise maksat, şebeke suyunun arıtılması suretiyle temiz ve doğal bir su kazanımıdır. Şebeke sularında kimyasal ve mikrobiyolojik maddeler bulunabiliyor. Damacana su kalitesine sahip bir su;  Çeşitli ek filtrelerle bu mümkün.

Nereden Çıktı Bu Ters Osmoz?

NASA (National Aeronautics and Space Administration) adı verilen ve uzay programları çalışmaları yürüten kuruluştur. 

Günümüzde ise deniz sularından, içilmesi pek mümkün olmayan musluk sularından ve kuyu sularından yüksek kalitede içme suyu elde etmek için kullanılıyor. Suyun molekül düzeyde filtre edilmesinin söz konusu olduğu olay ile su özüne döndürülmektedir.

Bir yanıt yazın